Czakó Gábor - Adjon Isten jó napot

Jézus példabeszédeket használt, még tanítványai körében is. Hogy ne értsék a kívülállók? De hiszen maguk a tanítványok is állandóan magyarázatot kértek tőle! Eszerint ők sem értették a tanítást? Amikor megkapták, földerültek a szívük mélyéig, majd a derültség lassacskán homályosodni kezdett bennük, míg újra nem értették a Mestert.

Hogy e papírművecske nem időtálló. Bizony nem. Ám a remekmű nem föltétlenül piramis vagy atombomba, mert az időtállóság nem anyagból való. Nem evilági. Éppen ezért leginkább valami olyasmi, mint például egy ima, egy könny, egy mosoly, egy vasárnapi ebéd. Egyik sem örökös darab, de mind nélkülözhetetlen az Örökkévalóság számára.

...
Ára: 2100.-

Czakó Gábor - Mesén innen, mesén túl

Könyvünk borítóján egy avarkori tábori szék látható ? mintha manapság készült volna. A belső oldalakon pajkos és komoly tanulmányok következnek nyelvünkről, őstörténetünkről, a honfoglalás előtti, eddig földerítetlen eseményekről. Utóbbiak közül érdemes kiemelni a magyar ős-világképről, meg a honalapító, ám a közelmúltig még a tankönyvekből is kitiltott pozsonyi csatáról, valamint a legyőzhetetlen Szent Istvánról szóló írásokat. 

A kötet legrégebbi dolgainkat is érinti: az első magyar kocsi ügyét, Szibériai-szabiriai (!) kapcsolatainkat, stb.

Találkozhat a kedves Olvasó világhíres előemberünk, a Vértesszöllősi Samu elleni barbár merénylettel is.

Kevés nép él a világon, amelynek múltja olyan messzire nyúlik, mint a miénk, meséi szinte megszámolhatatlanok. Gye...
Ára: 2400.-

Czakó Gábor - Eredeti magyar nyelvtan - javított és bővített kiadás

A Czuczor-Fogarasi Szótár a XIX. sz.-ban a nemzet színe-javának összefogásával föltárta nyelvünk működését, bámulatos természeti rendjét. Ebből eredt az Eredeti magyar nyelvtan 2011-ben. E mostani, javított kiadása majd egy ívvel bővebb, noha ez-az ki is maradt belőle. Az új kiadás oka és célja a frissítés, a kutatások nyomán előbukkant új ismeretek beiktatása, a tanulók és tanítók anyanyelv-szeretetének még elevenebbé tétele.

...
Ára: 2400.-

Czakó Gábor - Adjon Isten jó napot

Jézus példabeszédeket használt, még tanítványai körében is. Hogy ne értsék a kívülállók? De hiszen maguk a tanítványok is állandóan magyarázatot kértek tőle! Eszerint ők sem értették a tanítást? Amikor megkapták, földerültek a szívük mélyéig, majd a derültség lassacskán homályosodni kezdett bennük, míg újra nem értették a Mestert.

Hogy e papírművecske nem időtálló. Bizony nem. Ám a reme...

Ára: 2100.- + 600.- postaköltség

Czakó Gábor - Mesén innen, mesén túl

Könyvünk borítóján egy avarkori tábori szék látható ? mintha manapság készült volna. A belső oldalakon pajkos és komoly tanulmányok következnek nyelvünkről, őstörténetünkről, a honfoglalás előtti, eddig földerítetlen eseményekről. Utóbbiak közül érdemes kiemelni a magyar ős-világképről, meg a honalapító, ám a közelmúltig még a tankönyvekből is kitiltott pozsonyi csatáról, valamint a legyőzhetet...

Ára: 2400.- + 600.- postaköltség

Czakó Gábor - Eredeti magyar nyelvtan - javított és bővített kiadás

A Czuczor-Fogarasi Szótár a XIX. sz.-ban a nemzet színe-javának összefogásával föltárta nyelvünk működését, bámulatos természeti rendjét. Ebből eredt az Eredeti magyar nyelvtan 2011-ben. E mostani, javított kiadása majd egy ívvel bővebb, noha ez-az ki is maradt belőle. Az új kiadás oka és célja a frissítés, a kutatások nyomán előbukkant új ismeretek beiktatása, a tanulók és tanítók anyanyelv-s...

Ára: 2400.- + 600.- postaköltség

Czakó Gábor - Nyelvünk aranyágya


Népmeséinkben a griff emeli föl az alvilágból a fölsőbe Fehérlófiát. Mintha hajszálra ezt a jelenetet látnánk a Nagyszentmiklósi kincs aranykorsóin! A középkori permi bronzokon elénk táruló látvány lényege is ugyanez!
Létezik út, melyen átjárhatók a hajdani terek és idők?
Mit tudtunk meg az évszázada élt Szergej Patkanovtól a szabirokról és az ugorokról?
Pythagoras születése elő...
Ára: 2100.- + 700.- postaköltség

Czakó Gábor - Ész és hit

Czakó Gábor új esszékötete a hajdani Beavatás útját folytatja: test és lélek örök feszültségeit figyeli, melyek az embersors velejárói.

Mi jobb? Ész nélkül élni vagy hitnélkül?

Egyáltalán lehetséges-e? Milyen ember az esztelen?

És a hitetlen?

Hová vezet az esztelenség és hová a hitetlenség?

Az eszetlen buta és nem ért meg nyilvánvaló dolgokat,...
Ára: 2100.- + 700.- postaköltség

Czakó Gábor - Nyelvédesanyánk

Anyanyelvünkről írott könyvei sorozatában Czakó Gábor talán ebben a kötetében jutott legmélyebbre anyanyelvünk megismerésében. Mégpedig a maga jellegzetes három eszközével. Ismét nagyot lépett előre a gyökrendszer többes gyökcsalád kapcsolatainak föltárásában. Például a rem, remeg, reng, rendít, remény ? rém, rémül; ráz, ránt, ront, rez, reszket, retteg, rezeg, rozoga rozzan, rozzant;rossz, rom; r...
Ára: 2100.- + 700.- postaköltség

Czakó Gábor - Gyepű

A sorsdöntő lépéseket mindig belül tesszük meg: erről szól az irodalom és a művészet. A születés, a halál, vagy éppen a civilizáció sorsának értelme benső ügy, a lelki határátlépések minőségén múlik. Gyepű az egyetlen határt jelentő szavunk, amely nincs közvetlen kapcsolatban helyváltoztatással, ellentétben pl. a megyével. Mi, emberek, mozgás nélkül is meg tudjuk változtatni helyünket, még inkább...
Ára: 2100.- + 700.- postaköltség

Czakó Gábor - Csodák csodája

Czakó Gábor új esszékötete.
Beljebb és beljebb az Evangéliumba! Különös tekintettel Isten és ember megromlott újkori kapcsolatára, az emberi személy mai válságos helyzetére, valamint a napjainkban zajló népvándorlással érkező harmadik világháború veszélyeire.
A fenyegető világháború érdekes módon egyúttal a muzulmánok harmadik nagy támadása lenne a keresztény világ ellen. Ebben a ...

Ára: 2100.- + 480.- postaköltség

Czakó Gábor - Történeteink az almáspitével

A magyar rémmese sorozat hatodik kötete, aforizmákkal valamint titkokat őrző ládák, kapuk és miegyebek ősi magyar írottas üzenetekkel. A kötet 77 mesét tartalmaz. Ára 1.800.-ft+postaköltség.
Postaköltség 400.-ft....
Ára: 1800.- + 400.- postaköltség

Czakó Gábor - Juliánusz barát ajándéka

A tanulmánygyűjteményben számos, meglepően új adat és következtetés olvasható nyelvünk és őstörténetünk alakulásával kapcsolatban....
Ára: 2100.- + 500.- postaköltség

Czakó Gábor - Az országút szélén

A világ egyetlen, immár 17. éve létező tv-esszéjének, a Duna tévés Beavatás írott szövegeinek újabb kicsi kötete. A Megváltó Isten Országát hirdette ? ez a könyv ennek megértésében segíti az Olvasót. Papírkötés, 264 oldal. Kiadói ára:1.800.-ft+ postaköltség ...
Ára: 1800.- + 200.- postaköltség

Czakó Gábor - Hitemről

A Kossuth-díjas író hit-könyvecskéje önvallomás. Persze, rendes írónak minden műve az, de ennek gondolatai kilépnek a szokásos rejtőzködésből. Fölbukkannak hajdani, néven nevezett barátok, szellemi társak és persze a család. Régi és új gondolatok olykor forrongó, máskor nyugodt menete vonul előttünk mintegy hetven esztendőn át, benne a sebesen változó kor nyugtalanul kavargó külvilága és a lélek b...
Ára: 1500.- + 200.- postaköltség

Czakó Gábor - 77 hangos rémmese

Válogatás a szerző nagysikerű és immár öt kötetet kitevő magyar anekdotagyűjtéséből.
A szellemes, szatirikus összeállítást az író hat gyermeke adja elő két korongon....
Ára: 1500.- + 200.- postaköltség

Czakó Gábor - A szabir titok

A magyar nyelv-, mese- és zenekincs számos eleme megtalálható a finnugor népek kultúrájában, de szétszórva és töredékesen. Együtt az összes sehol. S ahogy távolodnak e népek a Dél-Uraltól, úgy ritkulnak. Honnan, s merre áramlottak? Vajon a rokoni sörétek röpültek a puskánkba magyar töltényt alkotni, vagy a magyar töltény sörétjei szóródtak szanaszét? A Dél-Uralban virult a Kr.e. II. évezred elej...
Ára: 2100.- + 650.- postaköltség

Czakó Gábor - Világvége 1962-ben?

Ellenőrizhető adatok és megfelelő mérési módszerek hiányában nem állapítható meg, hogy 1962 októberének végén elpusztították-e a Föld hatalmasságai a bolygó emberiségét. De hogy történt-e valami ? akkor, vagy az azóta eltelt ötven évben ? az erőst valószínű. Az élet jeleit kutató rádiótávcsöves űrfigyelés már régóta észlelte, hogy mások is vizsgálnak bennünket. Például kifigyelték, hogy a Föld p...
Ára: 1200.- + 480.- postaköltség

Czakó Gábor - Beavatás: Jézus beszélő kövei

A X. Beavatás kötet jobbára az utóbbi esztendő nyilvános fölvételeinek szövegét tartalmazza olyan kérdésekről, mint Jézus első pöre a főpapokkal és a vénekkel Nagykedden - a Nagypéntek hajnali tárgyalás előzményeként.
Vajon miért beszél Jézus példabeszédekben?
Vitáiban milyen logikát követ?
Mit tekint igazi megismerésnek?
Mifélék a ?kis csodák,? és kik a jelentéktelennek lát...
Ára: 1900.- + 480.- postaköltség

Czakó Gábor - Eredeti magyar nyelvtan

A magyar gyerekek és tanáraik zömmel utálják a magyarnyelvtant, mert nem találkozik nyelvérzékükkel. Különösen azért, mert nem a mi toldalékoló nyelvünkre szabatott. Pedig a Magyar Nyelv szótára - szerzőik ut&a...
Ára: 2100.- + 650.- postaköltség

Czakó Gábor - Beavatás: Lépcső és szalmaszál

A Beavatás esszésorozat IX. kötete világunk - Gazdaságkor - s ezen belül az ember és szellemi-fizikai valója, környezete ügyes-bajos dolgairól szól a politikán túli megközelítésben. ...
Ára: 1800.- + 900.- postaköltség

Czakó Gábor - Aranykapu

Czakó Gábor könyve legsikerültebb történelmi regényeink egyike.
Jó érzékkel szólaltatja meg, mai tudásunkkal hitelesnek vélt nyelvünket, majdhogynem észrevétlenül (vagy nagyonis bevallottan) elegyítve azt kétségkívül mai szófordulatokkal. Sem Gulácsy Irén lelkes igyekezettel erőltetett látszat-korabeliségét, sem Kodolányi János sok helyütt kitűnő megérzéssel, imitt-amott pedig mégis tudáléko...
Ára: 3000.- + 900.- postaköltség

Czakó Gábor - Hosszúalattság

Hosszúalattság beláthatatlan korú település az emlékezés kitörlésének korában.

A Hosszúalattság regénykert, melynek központi cselekménye körül - ha egyáltalán van ilyen, no jó, igen - kisebb történetek burjánzanak régi korokból, a szerző más műveiből, a Lét megfoghatatlannak vélt tereiből, hogy egybeszövődjenek, miként a kert egy a füveivel, épületeivel, fáival, madaraival, múltjával. ...
Ára: 1200.- + 650.- postaköltség

Czakó Gábor - Misztikai ösvény * Titkos könyv

A Könyvhétre jelenik meg a Duna tévés esszékre épülő Beavatás-sorozat IX. kötete, a Misztikai ösvény. Czakó Gábor lelki tapasztalatainak gyűjteménye: az imádságról, Jézusról, a Húsvétról, a Megváltó és az ember kapcsolatáról Ő végső fokon valódi sorsunkról. A mindenség anyagvilágában ugyan semminek látszunk, ám Teremtőnk számára minden lélek az Ő gyermeke, aki olyan fontos, mint az egész.
A...
Ára: 1600.- + 480.- postaköltség

Czakó Gábor - Magyar-Magyar nagyszótár

A világban folyó szellemi, gazdasági, kulturális, politikai s olykor katonai vetélkedések egyik legfontosabb eszköze a nyelv. A küzdők igyekeznek megkaparintani a céljaikhoz hasznos fogalmakat, s értelmüket úgy alakítani, hogy nekik szolgáljanak, míg a számukra kellemetleneket befeket&iacu...
Ára: 1000.- + 480.- postaköltség

Czakó Gábor - a magyar észjárásba

A Beavatás a magyar észjárásba az első magyar nyelvrégészeti kötet. A régész kiássa a tárgyakat, ill. azok töredékeit, a nyelvrégészet leletei közszájon forognak, csak éppen valamiért elkerülte figyelmünket bizonyos szavak és kifejezések sokasága, egymáshoz való viszonya, a szerkezetekben és egyéb nyelvi elemekben megőrződött értemények, hitemlékek, szokások, észjárás, világszemlélet ? és így tov...
Ára: 2100.- + 650.- postaköltség

Czakó Gábor - Beavatás: Isten családja

Könyvheti könyv, a Beavatás VI. kötete.

A Duna tévés gondolkodás iskola hatodik, biblikus témájú kötete. A Nyolc boldogságtól az ólálkodóig, a sátánig: akit annyit tapasztalunk, mégis oly titokzatos?
„Ha Isten fiai vagyunk, akkor Isten családjához tartozunk! Felelőségünk különlegesen nagy a mai, antikrisztusi korban, amikor fölbomlóban az emberi közösség, milliárdok éheznek és ...

Ára: 500.- + 480.- postaköltség

Czakó Gábor - Tündérfalva

Regénykert, az író saját műfaja. A regényt mint házat a kerti bokrok, novellák veszik körül, amelyek az alaptörténethez kapcsolódnak. Tündérfalván kiderül, hogy a faluban tündérek élnek, és azok is tündérek lehetnek, akik ezt eddig nem gondolták magukr&...
Ára: 500.- + 650.- postaköltség

Czakó Gábor - Mondatok

A Zsebkönyv sorozat negyedik eleme. 112 oldalnyi válogatás Czakó Gábor eddig megjelent mondataiból....
Ára: 500.- + 480.- postaköltség

Czakó Gábor - Még hetvenhét magyar rémmese

A Hetvenhét magyar rémmese-sorozat negyedik kötete. A magyar történelem mesés és rajzos szatírában elbeszélve. A szatíráról a közhely azt állítja, hogy görbe tükröt tart a valóság el&e...
Ára: 700.- + 650.- postaköltség

Czakó Gábor - Adorján és Seborján

Apa és kisfia közös meseregénye a hat gyermekes családról; a népes rokonságról, a sárkányról, és a sárkány legyőzésének misztikus benső útjáról....
Ára: 500.- + 300.- postaköltség

Czakó Gábor - Belátó

2002-2005 között írott cikkek válogatott gyűjteménye. Az írások zöme eredetileg a Magyar Nemzetben, a Keresztény Életben, ill. az Új Emberben jelentek meg. A kötet keresztény nézőpontból szemlézi köz&eac...
Ára: 500.- + 650.- postaköltség

Czakó Gábor - Beavatás: Ádám bokra

A Beavatás sorozat ötödik, a Titkos könyvet is ide számítva, a hatodik kötete. A Duna tv-ben sugárzott televíziós esszéksorozatot kiegészítik az elmúlt egy esztendő alatt, másutt megjelent cikkek, amelyek az idei ősz eseményeire i...
Ára: 700.- + 650.- postaköltség

Belépés


Felhasználónév:
Jelszó:


Még nem vagyok tag, regisztrálok.

Elérhetőségek

Cím: 1038. Budapest, Templom utca 38.
Telefon: +36-1-243-4842
Email: info@czsimon.hu
Látogasson el a szerző saját oldalára, ahol további híreket és érdekességeket talál.
www.czakogabor.hu
Czakó Gábor

Eseménynaptár

2023 szeptember
h
k
sz
cs
p
sz
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30