Czakó Gábor - Eredeti magyar nyelvtan

A magyar gyerekek és tanáraik zömmel utálják a magyarnyelvtant, mert nem találkozik nyelvérzékükkel. Különösen azért, mert nem a mi toldalékoló nyelvünkre szabatott. Pedig a Magyar Nyelv szótára - szerzőik után: a Czuczor-Fogarasi, (1862-1874) - páratlan pontossággal leírta nyelvünk működését, ám a finnugor származás kizárólagos kérdéssé tételével a ?tudományosság teréről leszoríttatott.
Az Eredeti magyar nyelvtan a Czuczor-Fogarasi szótár alapján mutatja be a magyar nyelv lényegét a hangok jelentéshajlamától, a gyökökön és a toldalékokon át a mondatokig, nyelvünk észjárásáig. Mindezt számos példa, játékos föladat, olvasmány, kép teszi elevenné.
Ár: 2100.- + 650.- postaköltség